User Tools

Site Tools


disclaimer

Disclaimer

  • Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend
  • De toepassing van de vermelde adviezen, gebruiksaanwijzing, of hoe dan ook te benoemen is geheel voor eigen rekening en risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toepassing er van
  • 7337.nl is ten alle tijde gerechtigd de inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen

Contact
Disclaimer
Copyright © : 2019 - 2020 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

disclaimer.txt · Last modified: 2019/07/14 10:48 (external edit)